DLA PRACOWNIKÓW

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

Agencja pracy tymczasowej – usługi pracy tymczasowej polegają na delegowaniu do wykonywania na rzecz osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej), zwanej dalej „użytkownikiem”, osób o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach przez umówiony pomiędzy stronami okres.

Agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem.

Pracownik tymczasowy to osoba fizyczna zatrudniona i oddelegowana przez agencję pracy tymczasowej na określony czas i do wykonania określonej pracy na rzecz użytkownika.

REGULACJE PRAWNE

Kwestie prawne pracy tymczasowej regulują:

  • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych[1];
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia[2];
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[3];
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw[4];
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji[5];
  • Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia[2].

Agencja pracy tymaczasowej jest pracodawcą dla pracowników tymczasowych. Agencją pracy tymczasowej może być zatem zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pracowników tymczasowych łączy z agencją tymczasową pracy stosunek pracy, natomiast nie pozostają w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio korzysta z ich pracy.

JAK WPISAĆ SIĘ DO NASZEJ BAZY? TO PROSTE!

WNIOSEK

Na początek wystarczy, że wypełnisz skonstruowany przez nas formularz. Dzięki temu będziesz miał możliwość znalezienia się w naszej bazie danych. Wypełnij dokładnie wszystkie pola, pozwoli nam to lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz znaleźć najlepszego pracodawcę!

WYŚLIJ

Kolejny krok to wysyłka! Wyślij dokładnie wypełniony formularz do nas, po prostu klikając w przycisk „wyślij”. Po naszej weryfikacji, Twój wniosek znajdzie się w naszej bazie danych osób poszukujących miejsca pracy. Dzięki temu otrzymasz możliwość dostępu do setek pracodawców w kraju i za granicą.

OFERTY

Posiadając Twoją aplikację, rozpoczynamy procedurę poszukiwania pracodawcy, który w możliwie najlepszy sposób spełni Twoje kryteria i wymagania. Twój wniosek, dzięki nam trafi do znaczącego grona pracodawców zarówno w Polsce, jak również za granicą.

SPOTKANIE

Ostatni krok, to już spotkanie z pracodawcą. Otrzymasz od nas kilka / kilkanaście propozycji spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Po dobyciu spotkań dogadamy wszystkie szczegóły i zaproponujemy Ci pracę u jednego z naszych pracodawców!

CO ZYSKUJESZ WPISUJĄC SIĘ DO NASZEJ BAZY DANYCH?

Nie musisz sam szukać pracy.
Nie musisz wiązać się na stałe z jednym pracodawcą.
Unikasz ryzyka pracy „na czarno”.
Zdobywasz doświadczenie, cenne na rynku pracy.
Wpis do agencji pracy jest bezpłatny
Agencja nie pobiera wynagrodzenia, prowizja obciążony jest pracodawca
Agencja wystawia świadectwo pracy